Sidor » Sidans status

Sidans status

Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:24:06

En sida kan ha tre olika typer av status. Avpublicerad, Publicerad och Redigerad. Statusen visas i kombination med sidans ID längst upp till vänster i redigeringsverktyget. Den är även markerad med en färg, både på sidan och i sidstrukturen. 

Röd - Avpublicerad (sidan är bara synlig för användare som är inloggade i verktyget)

Grön - Publicerad (sidan och alla objekt är publicerade och synliga för besökare)

Gul - Redigerad (sidan är publicerad och synlig för besökare, men det finns opublicerade justeringar på sidan som inte är publicerade för besökare)