Sidkomponenter

Sidkomponenter

Senast uppdaterad: 2022-02-11 10:29:06

Varje sida innehåller sidkomponenter som antingen är låsta till sidmallen eller som går att lägga till dynamiskt där innehåll tillåts. Varje sidkomponent har sin särskilda uppgift och användningsområde, och kan användas flera gånger och har unika inställningar som påverkar dess funktion och utseende.

Knapp

Klickbar länkkomponent som har inställningar för:

 1. Länktext - den text som syns i knappen
 2. Själva länken - vart användaren ska dirigeras vid klick
 3. Om länken ska öppnas i ett nytt fönster (ja eller nej)
 4. Om länken ska se ut som en knapp eller som en text (ja eller nej)
 5. Möjlighet att lägga till en ikon innan länktexten
Systemreferens: /Controls/Button.ascx


Knappar

Samlar knappkomponenter från en till tre stycken bredvid varandra. Har också en inställning för att invertera färgen på knapparna, då sitens accentfärg är standard och vit är den inverterade färgen.

Systemreferens: /Controls/ButtonContainer.ascx


Textyta med färg

Helt vanlig komponent för att visa text, fast med en rundad bakgrund i sitens accentfärg med en skugga bakom.

Systemreferens: /Controls/ColorfulRichEdit.ascx


Anläggningsinformation

Visar allmänna eller anläggningsspecifika kontaktuppgifter som är satta i Kontrollpanelen > Dealership Online > Inställningar. På komponenten kan du ställa in vilken information du vill visa.

Systemreferens: /Controls/DsoFilialMatch.ascx


Grid

Placerar andra sidkontroller i ett rutnät som kan delas upp till tolv kolumner med inställningar för horisontell och vertikal justering.

Systemreferens: /Controls/DsoRow.cs


Listar flera länkar till dina landingssidor på sociala medier. Observera att du kan ha flera länkar till samma platform - om jag exempelvis vill ha två Facebook-länkar så separerar jag dem med ett semikolon (;) så här:

https://facebook.com/link1;https://facebook.com/link2

Stöd finns för:

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Twitter
 4. LinkedIn
 5. YouTube
 6. Pinterest
Systemreferens: /Controls/DsoSocialLinks.ascx


Anställda

En sidlistskomponent som listar data från sidor med mallen Employee. Den data som visas är en bild och kontaktuppgifter. Observera att du behöver välja vilka anställda som ska synas i komponenten. Observera att det inte tas med någon länkar till resurssidorna.

Systemreferens: /Controls/Employees.ascx


Anläggningar

En sidlistskomponent som listar data från sidor med mallen FacilityDen data som visas är en bild och sidtitel, samt en länk tas med till varje enskild sida. Observera att du behöver välja en huvudsida, även kallad sidförälder, som bestämmer vilka undersidor som ska synas i komponenten. Vanligtvis ser strukturen ut så här:

 • Sidförälder (sidmall spelar ingen roll) <- Denna sida behöver väljas
  • Undersida med mallen Facility
  • Undersida med mallen Facility
  • Undersida med mallen Facility
Systemreferens: /Controls/Facilities.ascx


FAQ-block

Innehåller en fråga, ett svar och valbar ikon, samt en inställning för att alltid visa svaret utan att behöva klicka på frågan. Observera att om flera FAQ-komponenter finns på samma sida så stängs samtliga block utom det block som klickas på.

Systemreferens: /Controls/FAQ.ascx


Ikon på sida

Visar en ikon från FontAwesome med möjlighet att ställa in färg, storlek och justering (vänster, mitten eller höger).

Systemreferens: /Controls/FontAwesomeOnPage.ascx


Google Maps för anläggning

Visar en inbäddad karta från Google Maps, där du ställer in:

 1. Adress (visas vid klick på kartikonen och används för Google Directions vid klick på "Hitta hit")
 2. Latitud (kan kopieras från Google och ser ungefär ut så här: 60.610514144532765)
 3. Longitud (kan kopieras från Google och ser ut ungefär så här 15.629432026987548)
 4. Kartans höjd
 5. Använd Google Maps utan API-nyckel
  1. Om ja, kopiera då in en färdig iframe från Google Maps i fältet under
  2. Om nej, ställ in din unika Google Maps API-nyckel i Kontrollpanelen > Inställningar > System > Google Maps API
Systemreferens: /Controls/GoogleMaps.ascx


Utfällbar text

Visar en textyta som är delvis dold, vilken går att fälla ut med en knapp.

Systemreferens: /Controls/HiddenText.ascx


Senast inkomna fordon

En sidlistkomponent som kan visa ut fyra olika upplägg av sidmallar:

 1. Fordon - med sidmallen Fordon där de senast publicerade fordonen tas med
 2. Artiklar - med sidmallen Produkt där de senaste produkterna tas med
 3. Blandat - blandar och datumsorterar de senaste produkterna och fordonen
 4. Vanliga sidor (med mallen Standard)
  1. Varje enskild sida förser denna sidkomponent med en bild, sidtiteln och en länk till sidan. Bilden ställs in under "Mall" på varje enskild sida.

Denna komponent har också inställningar för att visa en titel och ikon ovanför sidlistan.

Systemreferens: /Controls/LatestVehicles.ascx


Nyhetsarkiv

En sidlistskomponent som listar samtliga sidor av mallen NewsArticle. Observera att du behöver välja en sidförälder. Det är undersidorna till denna sidförälder som visas, där nyhetsbilden, titeln, länken och ett publicerat datum tas med i listningen. Vanligtvis ser strukturen ut så här:

 • Huvudförälder (sidmall spelar ingen roll) <- Denna väljer du som sidförälder
  • Undersida av mallen NewsArticle
  • Undersida av mallen NewsArticle
Systemreferens: /Controls/NewsPageList.ascx


Öppettider

Visar en titel och ikon, följt av flera textparagrafer som får en alternerad bakgrundsfärg. Udda får en grå bakgrundsfärg. Strukturen bör se ut så här:

<p>Måndag: 08.00 - 17.00</p> Denna blir grå
<p>Tisdag: 08.00 - 17.00</p>
<p>Onsdag: 08.00 - 17.00</p> Denna blir grå
<p>Torsdag: 08.00 - 17.00</p>
<p>Fredag: 08.00 - 17.00</p> Denna blir grå
Systemreferens: /Controls/OpenHours.ascx


Sidblock

Placerar andra sidkomponent i en till tre kolumner, med inställningar för:

 1. Bakgrundsbild med justering (procentbaserad, fixerad, topp, mitten och så vidare)
 2. Bakgrundsfärg (lägger sig ovanför bakgrundsbilden)
 3. Innehållsfärg för sidkomponenterna som placerar i denna komponent. Checkboxen heter "Vitt innehåll", och om den är aktiv så blir innehållet vitt. Då passar en mörk bakgrundsbild eller bakgrundsfärg.
 4. Checkbox för att slå på eller av innehållscentrering.
 5. Möjlighet att ställa in avstånd ovanför och under kolumnerna.
 6. Olika typer av innehåll:
  1. Valfritt innehåll i varje kolumn
  2. Visa en sidlista
Systemreferens: /Controls/PageBlock.ascx


Radcellsbild

Visar en bild som sträcker sig över en hel dynamisk innehållsyta eller cell i en rad-, sidblocks- och/eller grid-komponent. Har inställningar för om bilden ska beskäras automatiskt, om den ska ha en länk som kan öppnas i ett nytt fönster.

Systemreferens: /Controls/RowImage.ascx


Avdelare

Delar av innehåll med inställning för höjd, om komponenten ska visas eller inte på mobil- och datorskrämar.

Systemreferens: /Controls/Separator.ascx


Bildspel

Visar bilder i ett galleri, som hämtas från en mapp. Alla bilder i mappen som väljs kommer att visas i bildspelet.

Systemreferens: /Controls/SlickImageGallery.ascx


Videospelare

Visar en video med inställningsbar höjd. Bredden är alltid fullbredd. Komponenten hanterar källor från YouTube, Vimeo och .mp4 från mappar under filhanteraren.

Systemreferens: /Controls/VideoPlayer.ascx


Grundläggande sidlista

En låst sidlistskomponent som används av komponenten LatestVehicles.

Systemreferens: /Controls/Static/BasicPageList.ascx


Cookie-ruta

En låst komponent som visar ett meddelande för nya besökare. Om de klickar på "Godkänn och fortsätt" så sparas ett godkännande att exempelvis lämna ut personuppgifter till siten. Kakan lever i ett år innan den tas bort ifrån besökarens dator. Alla texter som är relaterade till rutan hittar du under Kontrollpanelen > Översättningar > Sök på "Cookies".

Systemreferens: /Controls/Static/Cookies.ascx


Anläggningsinformation (Statisk)

En låst komponent som placerar andra dynamiska komponenter i ett rutnät från en till fyra kolumner. Komponenten används av sidmallen Facility, och visas längst upp på sidan precis under Utökat sidhuvud.

Systemreferens: /Controls/Static/FacilityInfo.ascx


En låst komponent som visar textytor, vanliga sidlistor och kontaktuppgifter som är tagna från Kontrollpanelen > Dealership Online > General.

Systemreferens: /Controls/Static/Footer.ascx


En låst komponent som visar en logotyp och en sidlista med valbara sidor. Sidorna ställs in manuellt och hämtas inte från en sidförälder som listar undersidor.

Systemreferens: /Controls/Static/Header.ascx


Finns på de flesta sidmallar längst upp, precis under sidhuvudet. Har inställningar för en bakgrundsbild som kan justeras. Komponenten har även alternativ för att dölja eller visa titel och en subtitel som är placerad ovanför bakgrundsbilden.

Systemreferens: /Controls/Static/PageHeader.ascx


Produktkategorier

En låst sidlistskomponent som används av sidmallen Produktlista. Visar kategorier/sidföräldrar och dess undersidor som är av mallen Produkt.

Systemreferens: /Controls/Static/ProductCategoryPages.ascx


Huvudbildspel

En låst sidlistkomponent som gör undersidor av sidmallen SliderPage till ett interaktivt bildspel. En YouTube, .mp4-video eller bakgrundsbild visas bakom textinnehållet Sliderinnehåll.

Systemreferens: /Controls/Static/Slider.ascx


Sliderinnehåll

En autogenererad och låst komponent som kopplas till SliderPage och sedan till en separat innehållsyta till huvudbildspelet. Vanligtvis består huvudbildspelet av flera sliderinnehållskomponenter. Har inställningar för att visa eller dölja innehållet, visa antal fordon i lager på en knapp, visa inga upp till två knappar och hur innehållet ska justeras (vänster, mitten eller till höger).

Systemreferens: /Controls/Static/SliderItem.ascx