Bildtext

Lägg in alternativtext för bilden

Gör så här

1. Klicka på bilden

2. Klicka på knappen inställningar , dialogruta visas

3. Fyll i fältet bildtext