Bild » Bildkontroll » Bildtext

Bildtext

Senast uppdaterad: 2019-03-20 09:45:12

Lägg in alternativtext för bilden

Gör så här

1. Klicka på bilden

2. Klicka på knappen inställningar , dialogruta visas

3. Fyll i fältet bildtext