Filarkiv » Verktyg

Verktyg

Senast uppdaterad: 2018-03-06 14:19:38

När man har markerat en fil får man några olika verktyg i verktygsfältet.

Download - Ladda ned den markerade filen

Hitta länkar - Listar sidor som filen används på

Ta bort fil - Raderar filen

Filegenskaper - Visar egenskaper för filen

Man får även tillgång till en del filter, för att filtrera ut enbart bilder, dokument eller övriga filer.

Man kan även sätta "centerpoints", det innebär att på en bild kan man sätta en centrumpunkt. Den centrumpunkten är sedan utgångspunkt för den bilden när CMS:et skalar om bilder.