Bild » Bildkontroll

Bildkontroll

Senast uppdaterad: 2019-03-20 09:43:04

Används för att visa en bild med maximal bredd/höjd på ett bestämt ställe på sidan.
Bildobjektet visar en hjälpbild när du är inloggad, den visas ej för besökaren.

För att välja en bild, klicka på bildobjektet för att markera objektet, klicka sedan på  för att välja bild. Då öppnas filarkivet, här kan du välja en befintlig bild eller välja att ladda upp en ny.