Bild » Bildkontroll » Beskär bild

Beskär bild

Senast uppdaterad: 2019-03-20 09:51:12

Lägg in bilden och beskär den direkt på sidan. 

Tips! om du vill se resultatet av beskärningen, flytta dialogruta.

 

Gör så här

1. Klicka på bilden, 

2. Klicka på knappen beskär bild, dialogrutan för beskär bild visas

3. Rita ut en yta med markören på bilden, tryck på Ok för att bekräfta beskärning.