Textfält

Textfält används för att lägga in kortare rubrik eller text

Texfält används bl.a för huvudrubrik på varje sida.