Text » Lägga in en bild i textyta

Lägga in en bild i textyta

Senast uppdaterad: 2018-03-08 08:25:52

För att lägga in en bild i en textyta, klicka på ikonen . Efter att du lagt in en bild kan man välja att placera bilden i förhållande till texten, justera storlek, men även redigera bildens egenskaper genom att klicka på bilden för att visa bildens verktygsfält.