Text

Text

Senast uppdaterad: 2019-03-20 09:51:57

Textobjekt används för att visa text på en sida. När ingen text är ifylld visas en hjälptext som ej visas för besökaren.

Klicka med markören i texten för att skriva in/redigera text.