Formulär » Kombinera formulär

Kombinera formulär

Senast uppdaterad: 2018-03-06 11:44:35

Om man har fler formulär på samma sida kan man välja att kombinera dessa så att allt kommer med i samma post. Det kan exempelvis gälla om man har gjort en Rad med två kolumner där man har lagt in formulärsobjekt i båda kolumnerna.

Det kräver då att alla formulärsinställningar bara ställs in på en av de objekten och att det/de andra formulärsobjekten enbart ställs in som kombinerat. Det gör man genom att klicka på formulärsobjektet för att markera det, sedan klicka på ikonen  för att öppna inställningarna. Aktivera sedan "Kombinera med andra formulär på sidan".