Formulär » Formulärsinställningar

Formulärsinställningar

Senast uppdaterad: 2018-03-06 11:23:36

När man gjort klart sitt formulär är det dags att ställa in vad som ska hända när en besökare har fyllt i och skickat formuläret.

Det gör man genom att klicka på formulärsobjektet för att markera det, klicka sedan på ikonen  för att öppna inställningarna för formuläret.

Här kan man först ställa in om formuläret ska kombineras med andra formulär. 

Sedan behöver formuläret ett Namn. Det är via det namnet man sedan kan se vilken data som skickats in i formuläret via Kontrollpanelen -> Import -> Hantera formulärdata -> Välj formulär.

Skickad sida är ett fält där man kan välja en sida i strukturen dit besökaren ska komma efter att de fyllt i formuläret. Det kan exempelvis vara en tack-sida.

Skickad text kan användas om man inte vill att besökaren ska komma till en ny sida efter att de fyllt i och skickat formuläret. Besökaren får då upp en bekräftelseruta med den text man fyllt i.

E-post sändare är den e-postadress som ska stå som avsändare för den inskickade datan.

E-post mottagare är e-postadress till den som ska ta emot datan som besökaren fyllt i.

E-post ämne är det som står som ämne för mottagaren av datan.

E-post innehåll kan fyllas i om man vill skicka en bekräftelsetext till den som fyllt i formuläret. Det krävs att man har ett e-postfält inställt som "Använd som avsändare" för att besökaren ska få bekräftelsen på e-post.